Biểu mẫu

TT Tên biểu mẫu Mô tả Loại biểu mẫu Lĩnh vực Đơn vị cung cấp Tải về
21 Đơn xin miễn học môn giáo dục quốc phòng
Đơn của học người học gửi đến Phòng Đào tạo - QLNH và ban giám hiệu xét duyệt
Đơn Đào tạo (Công tác đào tạo) Phòng Đào tạo - Quản lý người học Tải về
22 Đơn xin học văn hóa
Đơn xin đăng kí học văn hóa dành cho học sinh có nhu cầu,mong muốn học văn hóa
Đơn Đào tạo (Công tác đào tạo) Trung tâm bổ túc THPT Tải về
23 Đơn xin học lại các môn chung
Đơn đăng kí học lại các môn chung dành cho HS-SV học lại các môn chung
Đơn Đào tạo (Công tác đào tạo) Trung tâm bổ túc THPT Tải về

Pages