Trường ĐH SPKT Vĩnh Long thông báo tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đợt từ ngày 21/8/2019 đến 25/8/2019