Enrollment notices

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

Thông báo tuyển sinh 2015

Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên là một trong 45 trường dạy nghề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đầu tư, xây dựng thành trường dạy nghề chất lượng cao của cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

2011-2012 Enrollment (faculty: Livestock - Veterinary Medicine)

I. Thông tin liên quan đến người học:
- Học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc đối tượng chính sách được hưởng các chế độ ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước theo quy định hiện hành.
- Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, học sinh được tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh.

II. Tuyển sinh các nghề:

2011-2012 Enrollment (faculty: Arts - Garment - Domestic science)

I. Thông tin liên quan đến người học:
- Học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc đối tượng chính sách được hưởng các chế độ ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước theo quy định hiện hành;
- Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, học sinh được tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh.

II. Tuyển sinh các nghề:

Pages

Subscribe to RSS - Enrollment notices