ORGANIZATIONCAL STRUCTURE

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

Sơ đồ tổ chức nhà trường

(Nhấp vào ảnh để phóng lớn)

BAN GIÁM HIỆU

 
hinhthayga-100x152.png
Principal
Ra Lan Von Ga

thay_y_khoa_0.jpg
Vice-principal
Y Khoa Nie Kdam
thayhung-106x155-101x144.png
Vice-principal
Tran Van Hung
hinh_thay_loc.png
Vice-principal
Nguyen Van Loc